Job Board Blog Finding a new job just got easier

ការអានមិនមែន សំគាល់លើការចាំមាត់ទេ តែគឺ ត្រូវយល់ពីអ្វីដែលគេចង់និយាយ និងដឹងនូវអ្វីដែលយើង កំពុងតែ គិត។ ប៉េង

វាគឺ ស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាលំបាកនិងឈឺចាប់បំផុតនេះហើយដែលមនុស្សអស្ចារ្យកើតឡើង។
Home ← Older posts